[1992] Spectrum revenge

Из Ваљева нам је стигао комплет игара за Спектрум од љутог програмера Миливоја Костића, љутог због тога што неки безобразни компјутери бацају у запећак његови вољени компјутерчић. Међутим, он није био довољно љут да би ....

Continue reading