[1992] Преферанс

Сви играчи преферанса вероватно се сећају колико им је тешко било да паиСе правила ове картацке игре. Да бисмо објаснили правила преферанса, било би потребно да издамо специјално издање "Свет преферанса". Пошто то нисмо у ....

Continue reading