[1991] Амига и седам компјутерчића

Живели на PC-брду седам компјутерчића. Први се звао Дебељко, други Дуга, трећи Шнајдер, четврти ПеЦа, пети СТоја, шести Тандић и седми, најмањи, Портфолић. Свакога дана од јутра до мрака копали су микропроцесоре у Силицијумској долини. ....

Continue reading