[1991] Амига и седам компјутерчића

Живели на PC-брду седам компјутерчића. Први се звао Дебељко, други Дуга, трећи Шнајдер, четврти ПеЦа, пети СТоја, шести Тандић и седми, најмањи, Портфолић. Свакога дана од јутра до мрака копали су микропроцесоре у Силицијумској долини. ....

Continue reading

[1989] ДУШАНОВ ЗАKОНИK

Kомпатибилан са свим рачунарима 1 - ДЕФИНИЦИЈА ПРОГРАМА:Скуп наредби после чијег се стартовања увек појави "Syntax error". 2 - ПОСЛЕДИЦА ПРЕТХОДНОГ ЗАKОНА: Ако се једном појави "Syntax error" појавиће се бар још једном. 3 - ....

Continue reading