[1997] На сателитским таласима

Kолико пута сте пожелели неки бржи начин за сурфовање? Можда је решење сателитска антена…

Ове године фирма “Поглед” из Ниша закорачила је у једну нову грану телекомуникационих система која дозвољава први пут нашем обичном кориснику да успостави сателитску везу са Интернетом. После договора са америчком компанијом Hughes Network Systems и NetSat Express Inc., она је постала њихов заступник па подручју Југославије, Републике Српске и Македоније.

Net on air

Први од система у понуди фирме „Поглед” је Net On Air систем. Уколико сте срећни власник РС рачунара и поседујете сателитску антенту, ето прилике да се уз овај систем на својеврстан начин повежете па Интернет. Принцип рада овог система састоји се у томе да се преко сателитског ТВ канала преносе читави вебови широком кругу корисника. Добра страна је да се избегну модеми, локални провајдери и земаљска телефонска мрежа и њене познате квалитативне особине, али са њим корисник није на Мрежи. Постоји временска шема у којој ће тај кориснички систем морати да ради да би прихватао презентације. Декларисана брзина производаца за пренос оваквим путем јесте 300 kbps, а преведено на време, да би се пренела једна комплетна презентација (9-14 Мб) потребно је двадесет минута до једап сат.

Сателитска антена треба да буде усмерена према сателиту Eutelsat II F1 на тринаест степени источно. Потребно је ухватити сателитски канал “Deutche Welle” на фреквенцији 11,163 GHz/V, преко којег ће се добијати подаци са Интернета. У пакету се добија и декодер који се повезује са једне стране са видео излазом сателитског пријемника, а са друге стране па принтер (паралелни) порт карисниковог рачунара.

За оживљавање везе, систем Net on Air опслужује софтвер који се добија уз пакет. Он садржи програм Browser који на лак начин омогућава бирање оних које корисник жели да прегледа са списка расположивих вебова. Аутоматски, програм ће предочити када би требало да корисников систем остане укључен ради пријема презентација, а његово присуство у том периоду није неопходно. Приликом класичног он-лајн боравка на мрежи, корисник не види велики део веб презентације, док се овим системом по пријему одабраних презентација могу на миру прегледати комплетне презентације брзином коју дозвољава хард диск. Списак расположивих презентација је велики и обухвата оне најпопуларније, а за лако претраживање они су тематски подељени. Наравно, пошто се заврши прегледавање скинутих презентација, лако их можете обрисати са диска опцијом из Brоwsеrа. Да напоменемо само да постоји претплата на коришћење овог система, врло симболична, која не зависи од количине пренесених података.

DirecPC

Појам DirectPC познат је читаоцима „Света компјутера” (3/97). Ради се о систему који омогућава сателитски пријем података и наравно, за ра-злику од Net on Air, корисник је на Мрежи. Наиме, за аплинк се користи земаљска телефонска линија и локални провајдер, али се за даунлинк користи сателитски пријемни систем. Kод корисника, који мора да има најмање Пентијум машину са Windows 95 или NТ оперативним системом и 16 МВ RAM меморије, на DirecPC ISA картицу која се испоручује уз овај пакет качи се сатетитска антена опремљена никошумним конвертором. Подразумева се да у корисничкој конфигурацији мора да постоји модем.

Систем функционише тако што корисник преко свог модема пошаље захтев за подацима са Интернета. Та информација путује до локалног провајдера SLIP (Serial Line Internet Protocol) или РРР (Point-tо-Point Protocol) протоколом. Пакети се рутирају од провајдера директно ка NetSat Express Network Operations центру у САД. Тамо се обрађују захтеви и добија се информација са тражене локације. Ти пакети информација даље се шаљу ка локалном сателитском центру одакле се одашиљу на сателит који је за подручје Европе Eutelsat II F1 са орбиталне позиције шеснаест степени источно. За подручје Југославије захтева се пријемна антена од 1.5 до 1.8 m пречника (у преводу – што већа). Даунлинк систем користи 12 Mbps TDM пакете и тим начином може да опслужи до 50000 корисника по једном транспондеру, а преведено на наш језик – нема загушења, а свих 50000 корисника имају исте услове. Битно је напоменути да се брзина у долазећем смеру креће до 400 Kbps, док је брзина од свих 400 Kbps остварива само у САД.

Занимљиво је коришћење овог система у мрежном окружењу, што је посебно корисно за велике фирме. Потребно је имати исто што и за соло корисника и сваки рачунар везан у LAN мрежу имаће приступ Интернету.

Шта се добија овим системом? Kорисници, наравно, добијају бржи рад са Интернетом и избегавају спору телефонску линију, а посебно је то видљиво код “скидања” дугачких фајлова. Провајдери, који нису искључени, имају смањену оптерећеност, јер се не користе њихови ресурси и не ствара загушеност приликом примања велике количине података. У мрежном окружењу, сви корисници имају велику брзину комуникације са интернетом, а што је најважније, са свог компјутера. Међутим, постоји претплата на коришћење даунлинк система која се одређује према количини пренесених података. Произвођач Hughes Network Systems је установио претплате и дискретизовао их по величини у Мb – најмањи пакет је 275 Мb и кошта месечно око 170 USD.

NetSat Direct

Маlo скупљи од претходног система, NetSat Direct омогућује потпуну сателитску везу ка Интернету. Искључује се лолални провајдер, земаљска телефонска мрежа и модем, а за аплинк и даунлинк користи се сателитски пренос података. У одлазећем смеру постиже се брзина преноса до 19.2 Kbps. Овде се мора истаћи да, пошто се користи нека врста емитовања сигнала за аплинк NetSat Direct система, потребне су, за нашу земљу, одређене дозволе Министарсрва за телекомуникације. Сви остали захтеви и могусти су исте као и код DirecPC система, осим што није потребан модем и неопходна је другачија антена због трансмит/рисив опције.

Овакав систем је првенствено у нашим условима намењен за провајдерство а ово решење је изванредно у условима у којима је тешко или се уопште не може остварити телефонска веза са Интернетом.

Поглед у будућност

Новине на нашем тржишту које нуди фирма “Поглед” представљају сасвим другачији доживљај приликом рада на мрежи од оног на који сте навикли. За сваки од ова три система, фирма “Поглед” се труди у преговорима са иностраним партнерима, да изнађе начине за што јефтинији, самим тим и масовнији, приступ домаћем тржишту. Ако желите ближе информације о овим производима посетите http://www.pogled.com.

Душан Стојичевић
(текст објављен у Свету компјутера, новембарски број 1997, на страни 27)