Речник специјалних звукова у српском језику:

А – нисам добро чуо

Е – не причај

И – шта је ту чудно

О – изненади ме сад

М – не слажем се са изнетим

ПФ – много претерујеш

Ш – тишина тамо

Ц – нема више

У – изванредно

ХМ – размисли мало боље

ХА – ма ништа то није

УФ – страшно

УХ – незгодно

ЕХ – било некад, сад се приповеда

АБЕ – немој да се понављам

АХ – пропуштена прилика

ПА – и шта онда?

ИХ – да сам знао

П – ма то су глупости

ША – исто као А

Џ – бесплатно

ЧЧЧ – чекај

ЗЗ – зезам, измотавам се

ЈУ – препаде ме

ЈЕЕ – тако је

ЛЕ – како добро

МУ – кажи нешто, што ћутиш

МА – пусти то, то није ништа

ОП – преокрет

ПУ – пропуштена прилика

ТО – искоришћена прилика

ФУ – провукли смо се

22.11.2022