[1989] ВУK узвраћа ударац

[Други текст објављен у Свету компјутера из 1989. године, мајски број, о овом рачунару.]

Прошло је, ево, пола године од последњих вести о рачунару из домаће радиности – рачунару ВУK. У међувремену, рачунар ВУК је добио и бронзани Гранд-При ’88 за хардвер…

Скен оригиналне странице

Задовољни успехом постигнутим на избору компјутерски Гранд-При ’88, бивши студенти, који су са ентузијазмом и пуно љубави за компјутере конструисали рачунар ВУK прионули су на још чвршћи посао око последњих дотеривања свог рачунара, као и последње оптимизације у Паскал компајлеру.

До сада су извршена многа побољшања која су донела добре резултате у брзинским надметањима са ЛИРОМ 512 и IBМ АТ у Бенчмарк тестовима. Фабрике које своје рачунаре праве искључиво због комерцијалног успеха више обраћају пажњу па компатибилност нeго на квалитет и брзину. Зато је и ВУK, на којем се марљиво ради већ ви-ше од 4 године, због разних оптимизација веома брз рачунар.

Поред добре брзине, аутори ВУK-а су се потрудили да што више смање меморију потребну за смештање програма, тако да су успeли да сe један програм у Паскалу смести у нешто више од 100 блокова, док се исти тај програм на Турбо-Паскалу 4.0 смешта у готово дупли број біокова (194). Главпе оптимизације односе се на секције са декларацијама у Паскалу (CONST. TYPE…) којe сада могу ићи произвољним редоследом и понављати се. Могуће је на било ком месту у програму где се тражи нека константа ставити произвољан израз са константама. Пруменљиве се по потреби смештају у регистар процесора или па апсолутну адресу у меморији.

ВУK у свом Паскалу не поседује GOTO и LABEL наредбе, а у нaредби CASE за контролну променљиву могу се користити, поред уобичајених константи, и под-доменске константе, а постоји и OTHERWISE клаузула. Додата је наредба ATTEMPT која омугућава контролисано извршавање наредби у току које може доћи до неке грешке, чиме се при евентуалној грешци програм не зауставља. Додати су и логички иоератори NOR (искључиво ИЛИ), CAND (условно И) и COR (условно ИЛИ). Поред ових додати су оператори за померање улево <<, удесно >>, операције “по модулу”, наредбе TIMES и AFTER…

У плану је да се додају још неки стандардни типови и операције са тим типовима: BYTE, WORD, LONGWORD, QUADWORD, LONGREAL, COMPLEX и LONGCOMPLEX. Предвиђена је и FOR-ALL петља за итерације по елементима задатог скупа.

Што се хардвера тиче, он је остао исти: микропроцесор MC68000, такт 8 MHz, RAM 1 Mb са могућим проширењем до 14 Mb, оперативни систем ВУК, флопи диск 5,25″ или 3,5″ где на једну дискету стаје 800 Кb…

Иако се није много макло од проблема описаних у септембарском броју, можемо вам у поверењу рећи да за ВУК предстоје светлији дани. Али о томе неком другом приликом.

Душан Стојичевић

 БЕНЧМАРК ТЕСТОВИ ВУК (8 MHz)Лира 512 (10 MHz)IBM AT (10 MHz)
 Уграђени компајлерTurbopascal 4.0Turbopascal 4.0
Целобројна математика0,0270,0530,025
Реална математика0,0371,1400,590
Тригонометрија логаритми4,70022,10010,000
Текст на екран31,00034,00022,530
Графика на екран0,5101,8401,110
Додела вредности (STORE)21,00 флопи
2,20 RAM диск
230,0 флопи8,7 хард диск
28,7 флопи
Ератостеново сито21,00060,60029,700